Start/ Om Seab/ KVALITETSPOLICY

KVALITETSPOLICY

SEAB tar med sitt nya certifikat ISO9001:2015 ytterligare steg i Kvalitets- och Miljöarbetet

Redan 2002 var vi miljöcertifierade och nu är vi ett av de första företagen som certifierats enligt den nya kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015. Några axplock från vårt kvalitets- och miljöarbete:

  • Vi har lyckats fasa ut alla produkter innehållande ämnen upptagna på EU:s kandidatlista. Detta ger produkterna en framtidssäkring då dessa ämnen kan komma att förbjudas.

  • Våra varutransporter från leverantörer sker nu till största del med båt och tåg. För att ytterligare minska koldioxidutsläppen ställer vi stränga utsläppskrav vid val av tjänstebil.

  • Innan vi lanserar nya produkter och varumärken genomför vi omfattande kontroller av såväl produkt som marknadsförutsättningar.

  • Som distributör är leveranssäkerhet A och O. Våra kunder ska ha rätt vara, i rätt tid och i rätt skick. Här har vi kommit långt. Numera är det väldigt sällan någon kund klagar på leveranserna.
Kvalitetspolicy